The White Horse Inn
1 Market Street
Cambridge CB24 4QG
United Kingdom