Sapporo Teppanyaki
134 Duke Street
Liverpool L1 5AG
United Kingdom