Milano Pizza
Duke Street
Globe Hotel
Whitehaven CA28 7EN
United Kingdom