Neptune Fish & Chips Dennistoun
6 Whitehill Street
Glasgow G31 2LJ
United Kingdom