Chef Chi Chinese Restaurant
324 Portobello High Street
Edinburgh EH15 2DA
United Kingdom