The Tapas Bar
98 Bondgate
Darlington DL3 7JY
United Kingdom