Cafe Thai
35 Kirkgate
Ripon HG4 1PB
United Kingdom