Saddle Inn, The
37 Main Street, Fulford, York
YO10 4PJ