Smithaleigh Hotel, The
Smithaleigh, Plympton
PL75AX