Thistle Euston
Cardington Street, Euston, London
NW1 2LP