Larksworthy Cottage
North Tawton near Okehampton, Devon