Old Coach House
Shrawardine near Shrewsbury, Shropshire