Pollok Country Park
2060 Pollokshaws Road, Glasgow, Scotland
G43 1AT