Scott's Grotto
Scotts Road, Ware, Hertfordshire
SG12 9JQ