The Plough
83 Front Lane
Cranham
Upminster RM14 1XL