uk cinemas listings

UK Cinemas

Cinema listings with film information and movie reviews

Entertainments Search:

UK Information » UK Cinemas » Film list » Zoology

Zoology

Drama.

Running Time: 83 minutes
Director: Ivan I. Tverdovskiy
Author: Ivan I. Tverdovskiy
Cast: Masha Tokareva, Natalya Pavlenkova, Dmitriy Groshev